NVO

Kas tai?

Ne pelno teisė gali būti suprantama plačiai bei siaurai.

Plačiąja prasme – tai bet kokios viešosios politikos srities reglamentavimas, kuriuo yra skatinama privati nekomercinė, visuomeninė veikla (pvz., švietimo sistemos reglamentavimas, kuris nustato pilietinės visuomenės įtraukimą į švietimo įstaigų valdymą).

Siaurąja prasme – tai teisinė aplinka, susijusi konkrečiai su ne pelno organizacijomis bei jų veikla (pvz., nevyriausybinių organizacijų teisinių formų nustatymas, apmokestinimas ir pan.)

Šiai dienai NVO teisės instituto tyrimuose daugiausiai analizuojama ne pelno teisė siaurąja prasme, tačiau ilgainiui, stiprėjant skirtingiems NVO sektoriams, plečiasi ir tyrimų mastas bei sritys. Dėl to tikimės ilgalaikėje perspektyvoje jums pateikti daugiau specializuotų tyrimų apie pilietinės visuomenės dalyvavimą skirtinguose sektoriuose.

Tai padėjo mums, gal padės ir tau…