Konsultacija

Gauki konsultacija iš:

 Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra 

   Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA) – Valstybinės jaunimo reikalų tarybos (šiuo metu Jaunimo Reikalų Departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) bei Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) 1999 m. vasario mėn. įsteigta viešoji įstaiga, kurios svarbiausias tikslas – užtikrinti tarptautinio jaunimo bendradarbiavimo vystymąsi bei sėkmingą Lietuvos jaunimo dalyvavimą Europos Sąjungos programose jaunimui.
Daugiau informacijos galite rasti čia. 

 Švietimo mainų paramos fondas

    Švietimo mainų paramos fondas (SMPF) – nuo 2007 m. sėkmingai veikianti Lietuvos nacionalinė agentūra, kuriai pavesta administruoti Mokymosi visą gyvenimą programą ir kitas Europos Komisijos (EK) ir LR Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir profesinio mokymo srityje.    Mūsų tikslas – Padėti Lietuvos žmonėms pasinaudoti tarptautinio bendradarbiavimo projektų teikiamomis galimybėmis, kokybiškai administruoti programas ir skleisti jų veiklos rezultatus.
Fondo darbuotojai konsultuoja besidominčiuosius ir teikia informaciją apie įvairias švietimo ir profesinio mokymo programas bei veiklas.
Daugiau informacijos galite rasti čia. 

 Europos socialinio fondo agentūra

   Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis pelno nesiekiantis juridinis asmuo. Jį 2002 metų rugpjūčio mėn. įsteigė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos.
Administruodama jai pavestas programas Agentūra atlieka šias funkcijas:

  • skelbia kvietimus teikti paraiškas,
  • informuoja bei konsultuoja pareiškėjus,
  • atlieka paraiškų vertinimą,
  • rengia paramos sutartis,
  • atlieka projektų įgyvendinimo priežiūrą: tikrina projektų vykdytojų teikiamas ataskaitas, tikrina ir tvirtina MP pateiktų išlaidų tinkamumą, atlieka patikras vietoje, tikrina pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus.

Daugiau informacijos galite rasti čia. 


 Centrinę projektų valdymo agentūra

   VšĮ Centrinę projektų valdymo agentūrą (CPVA) 2003 m. sausio 2 d. įsteigė LR finansų ministerija, sujungusi Būsto ir urbanistikos plėtros fondą bei Centrinę finansų ir kontraktų agentūrą. 2003 m. sausio mėn. – 2006 m. lapkričio mėn. CPVA vadovavo Aloyzas Vitkauskas, 2006 m. lapkričio mėn. –  2012 m. vasario mėn. – Viktoras Sirvydis. Šiuo metu agentūros direktoriaus funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Keizeris.
Esame atsakingi už Europos Sąjungos, įvairių tarptautinių institucijų, valstybės, kitomis lėšomis finansuojamų programų bei projektų administravimą Lietuvoje ir užsienyje. Taip pat atliekame Centrinės perkančiosios organizacijos bei Viešosios ir privačios partnerystės kompetencijos centro funkcijas. Savo patirtį skleidžiame mūsų pačių organizuojamuose mokymuose Lietuvos bei užsienio šalių institucijų atstovams.
Daugiau informacijos galite rasti čia.