Eurodesk Lietuva

Eurodesk Eurodesk tinklas Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas, veikiantis 33 Europos šalyse ir teikiantis išskirtinę europinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu. Eurodesk pagrindas yra informacija apie finansavimo programas, iš kurių yra finansuojamos jaunimo iniciatyvos, bei mobilumas (studijos, stažuotės, darbas ir savanorystė) Europoje. Taip pat yra įtraukiama informacija kitomis jaunimui aktualiomis temoms. Net jei

Veiklus jaunimas

jaunimo_logo „Veiklus jaunimas“ – tai Europos Sąjungos programa skirta visiems 13 – 30 metų žmonėms iš ES valstybių narių, taip pat valstybių, siekiančių narystės (Turkija, Kroatija), EEE šalių (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija). Programoje taip pat gali dalyvauti jauni žmonės iš ES kaimyninių šalių partnerių, kitų valstybių. Programa suteikia jauniems žmonėms neformalaus ugdymo(-si) galimybes bei finansines subsidijas jų

Jaunimo reikalų departamentas

JRD logo    Įstaiga, įgyvendinanti valstybės jaunimo politikos tikslus ir priemones, stiprinančias jaunimo motyvaciją ir galimybes įgyti išsilavinimą, gauti darbą ir įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, dalyvauti sprendžiant jaunimo problemas bei plėtoti neformalų ugdymą ir jaunimo socializacijos procesus. Daugiau info: http://jrd.lt/

Labdara – parama

labdara-parama.lt   Interneto svetainė www.labdara-parama.lt sukurta dėka labdaros ir paramos fondo. Svetainėje pateikti patarimai yra pagrįsti mūsų septynerių metų veiklos patirtimi. Visą šiame puslapyje sudėtą informaciją galite naudoti, cituoti, kopijuoti ir platinti, privalomai nurodę šaltinį – www.labdara-parama.lt. Žinoma, mūsų nuomonė negali būti laikoma oficialia ir vienintelė nenuginčijamai teisinga teisės ir norminių aktų interpretacija . Todėl už šioje svetainėje pateiktų

NVVO platforma

NVVO platforma Lietuvos nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (toliau NVVO platforma) – tai vystomojo bendradarbiavimo srityje dirbančias organizacijas vienijanti asociacija.   Nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (toliau – Platforma) įsteigta 2007 m. kovo 29 d.   Pagrindinės veiklos kryptys: atviros, pilietiškos ir demokratiškos Lietuvos visuomenės ugdymas; galimybių Lietuvos NVO dalyvauti tarptautinėje vystomojo bendradarbiavimo veikloje didinimas; Platformos narių žinių,

Verslo pradžios D.U.K.

1. Nuo ko pradėti norint kurti savo verslą. 2. Kokios verslo idėjos laikytinos tinkamomis. 3. Kokių dokumentų reikia, norint pradėti savo verslą. 4. Ką daryti, norint gauti dokumentus, reikalingus pradėti verslą? 5. Kokie verslo kūrimo etapai/žingsniai. 6. Kokios gali būti kuriamo verslo teisinės formos. 7. Kaip žinoti, kuri verslo teisinė forma man yra tinkamiausia. 8.